Yargıtay 18 Hukuk kaçak yapılara harcamayı ortak gider saydı !

yargitay_18_hukuk_kacak_yapilara_harcamayi_ortak_gider_saydi_h18697Yargıtay 18 Hukuk kaçak yapılara harcamayı ortak gider saydı !

Yargıtay’dan Skandal : ” kaçak yapılara harcamayı ortak gider “

Mahallelerin yönetim planı oldu (!) 


Yargıtay 18. Hukuk Dairesi eski başkanı ve halen görevde olan bazı üyelerinin kaçak, kanunsuz yapılan işlere yapılan harcamayı görmeyip. Ortak gider olarak değerlendirmesi. Hukuk Skandalı olarak yorumlandı.

Konuya dair Amerika New York şehrinde ki, www.gazeteny.com İngilizce, Türkçe yayın yapan haber sitesindeki köşesinde bir yazı yazan Dursun Boran. İlginç tespitler yaptı.

Gazeteci Dursun Boran’ın yazısına göre, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin yanlış kararının üstüne, onlarca hak ihlaline neden olan kararlar verildi. Şaibeli yargıtay kararı ” İçtihad ” oldu. Başka itirazın iptali davalarında delil olarak sunuldu.

Hukukcaular Ne Diyorlar ?

E. Ağır Ceza Hakimi. Av. Recep Onaran : Dursun bey gazeteci olarak, Yargıtay da yeni içtihadlar çıkmasına vesile oldu. Yargıtay da hata yapar. Bu yapılan hatalardan biri. Mahallenin yönetim planı olmaz. Site iken 24.10.2000 de MAHALLE olan yeri Yargıtayın site gibi görmesi. Hukuka, mülkiyet hakkına aykırıdır. Bu karar derhal düzeltilmeli.

Av. Şeref Tekelioğlu : Yargıtay bazı gerçekleri gözden kaçırdı. Yok hükmündeki yönetim planını var gibi gördü. Sitelerin yönetim planı olur. Mahallelerin olmaz. Haberde bahsedilen yeri yakinen biliyorum. Siteyken Mahalle olan yer. Yargıtay yeniden yargılama ile hatayı tashih edebilir. Pek çok harcama kanunsuz işlere yapılan harcama.

E. Ticaret Mahkemesi Başkanı. Av. Ayhan Aydanıç : Hukuk hakimi olarak, dava konusunu ve yeri biliyorum. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi başkan ve üyeleri yanlış hüküm kurup. Yanlış içtihat oluşmasına neden olmuşlar. İtirazın İptali davasında Red kararı verilmesi gerekirken. Davanın kabul edilmesi. Yok hükmündeki yönetim planının gerekçe gösterilmesi hukuka, mülkiyet hakkına.Anayasanın 17. maddesine ters. Likit alacak yokken, yüzde 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi ise skandal. Bu karar, bütün kanunsuz işlere, kişilere teslim olun demek. İnsanların hayat hakını elinden alan karar. Derhal YARGILAMANIN İADESİ YOLUNA GİDİLİP. DAVANIN REDDİNE HÜKMEDİLMELİ. Yazık yüzlerce kişi mağdur edildi.

Mali Müşavir Selahattin Harputlu : Hukuk Muhakemeleri Kanunu 266 maddesine de aykırı olarak bilirkişi avukat seçilmiş. Bu yönüylede yanlış. Mahalle olan yerin Yönetim Planı otomatik olarak iptal sayılır. Yok hükmündedir. Yok hükmündeki yönetim planı dayanak yapılıp, hüküm kurulmaz. Yok hükmündeki yönetim planının iptali için ayrıca dava açılması gerekmez. Mahalle olduktan sonra zaten Yönetim planı fesedilmiştir.Yargıtay yanlış karar vermiş. Balyoz, Ergenekon vd. davalarda hata yapan Yargıtay bu davada hata yapmıştır.

İşte o yazı : 


Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Kanunsuz İşleri Ortak Gider Saydı !

 

İstanbul Büyükçekmece  Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Mehmet Demirel  2010/1759 Esas. 2012/354 Karar sayılı “ İtirazın İptali “ davasında hukuk camiasında  SKANDAL sayılan bir karar verdi.

Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğünün 2009/ 34041 E. İlamsız icra takibi ile sözde Alkent  2000  Çamlıca Sitesi yönetimi, yetkisiz icra takibi başlattı. Takip itiraz sonucu iptal oldu. Bu defa 2. As. Huk Mahkemesinde İtirazın İptali davası açıldı.

Mahkeme hakimi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi iken, kısa bir müddet evvel. Hukuk Mahkemesine tayin olmuş. Mevzuata hakim sayılmazdı.

“ TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR “ vermek için dosyayı bilirkişiye gönderdi.  Avukat  İsmail Turan ve SMMM Mehmet Taşiyan 5 sayfalık skandal sayılacak.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mülkiyet Hakkına. Anayasanın 17. Maddesine aykırı rapor yazdı. Mahalle olan yeri site gibi gördü. Onlarca kaçak, kanunsuz iş/ işlemleri bunlara harcanan paraları görmedi. Tüm kanunsuz işler için istenen aidat paralarını (!) ortak gider saydı !

Bilirkişi ve mahkeme hakimi Mehmet Demirel’in. Site dediği yer. 1987 de 7 Tepe ve Çamlıca diye 2 kısımdan kurulan Alkent 2000 sitesi iken 24.10.2000 tarih 9 sayılı B.Çekmece Belediye Meclisi kararıyla aynı adla MAHALLE OLDU. 3 Haziran 2001 Pazar yapılan seçimle muhtar seçildi. Bu belgeler dava dosyasında var.

Aşağıda Vatan Gazetesi haber linindede var.

http://www.gazetevatan.com/sitede-ev-aldik-sandilar–495993-yasam/

Davaya muhatap da Mayıs 2003 de Mahalleye taşındı. Yani mahalle olduktan sonra. Böylece site yönetimi, yönetim planı, işletme projesi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı. İnsanlar devlet hizmetinin daha iyi alınması, gereksiz harcamalardan kurtulmak, kaliteli ve ekonomik hayat için Mahalle olmaya karar vermişler.

Bağımsız parsel üzerine kurulu 2 katlı vilların elektrik, su, doğalgaz       saatleri bağımsız, bahcıvanları ayrı. Çöpleri Belediyenin toplamasına,( Belediye 05.02.2010 tarih 246550 sayılı mahkemeye gönderdiği yazıda çöpleri topluyoruz diyor )

Asayişi Polisin sağlamasına, kamuya terk sokakları Bedaş ın ücretsiz aydınlatmasına ( aydınlatmak zorunda olmasına rağmen ) 295 kişiden, haciz tehditleri ve icra takipleriyle her ay aidat diye 2 bin TL senede 24 bin TL ( 11 bin $ ) aidat adı altında zorla para topluyorlar. Senede toplanan para 5-6 milyon TL civarında. ( 3 milyon $ )

Bu gerçekler varken insanlar neye/ neden aidat ödesin? Senelerdir zarar eden bir sosyal tesis var. Kullanan 20-25 kişi. Milyon liralık Zararına Cebren ortak edilen 295 kişi ! Hiçbir devlet ve özel kurum, zarar eden işletmesini açık tutmaz.

Ya kapatır. Ya özelleştirir.

Dava sırasında, davacı sözde site toplu yönetimede geçmemiş!

Zaten siteyken Mahalle olmuş yerin. Tekrar site olmasına çalışmak, kötü niyet, bilgisizlikden, para sızdırma gayretinden başka ne olabilir?

BİLİRKİŞİ VE MAHKEMENİN HUKUKA AYKIRI KARARLARINI YARGITAY GÖRMEDİ. YANLIŞ KARAR ÜZERİNE, İŞTİHAD OLUŞTURDU.

Mahalli mahkeme ve bilirkişiler! Tapuya kayıtlı yönetim planı var. KMK ( Kat Mülkiyeti Kanunu) nun 28. Maddesine göre, bu sözleşme hükmündedir (! ) Tüm bağımsız bölüm malikleri buna uymak zorundadır ( HGK 2008/3-531 E. 2008/531 K. Yarg. 2 HD 2004/14833 E. 2005/60 K.) dedi (!)

TÜRKİYE’DE, MAHALLELERİN YÖNETİM PLANI OLDU !!

Bu Mülkiyet Hakkını gasp olan karar Temyiz edildi.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi  başkanı Ali Selim, Üyeler: Mehmet Tanju Gülan, Güleser Dülger,Yakup Ata, Arif Kellecioğlu dan oluşan heyet 08.10.2012 de oy birliğiyle  2012/ 8959 E. 2012/10804 K. ile temyizi Hukuka aykırı şekilde reddettiler.

Aynı dairenin Başkanı Ali Selim , Üyeler : Ali Em, Arif Kellecioğlu, Osman Yurdakul, Mustafa Kemal Özçelik den teşekkül heyetce 11.03.2013 de 2012/15196 E. 2013/3409 K. Oybirliğiyle Tashihi Karar talebide Reddedildi.