Kadir TOPBAŞ Kör Oldu!

Kadir TOPBAŞ Kör Oldu!

Kadir TOPBAŞ Kör Oldu!

Kadir TOPBAŞ Kör Oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP’nin iktidara geldiğinde Yolsuzluk, Yokluk, Yasaklar (3 Y)’yi bitireceğini söylemişti. 3 Y ne oldu? Kadir Topbaş Bakar kör oldu İmar vurgunları tavan yaptı.

BAŞBAKAN KAÇAK İNŞAATLARI YIKIN DİYOR!

Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece Bermuda şeytan üçgeninde neler dönüyor! Bu ilçelerde yapılan, kaçak yapılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin gözünden kaçıyor, basına yansıyan bir çok olayda cevap verilmeksizin yokmuş gibi davranılıyor.

Fakir semtlerde ise durum farklı işliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri göz açtırmıyor. Hatta gece yarısı baskınları ile zabıta, çevik kuvvet polis ekipleri, yıkım araçları ile kapılara dayanarak kanunlar uygulanıyor.

Zengin semtlerde bu uygulamadan eser yok hatta bu olaylar unutulsun diye bekleniyor.Kamu hakları zarara uğratılıyor.

RANT HIRSIYLA KÖR OLANLAR, KAMU YARARINA KÖR BAKARLAR!İnşaat Vurgunları binlerce kişinin canını yakmaya devam ederken Belediye başkanlarıda hep birlikte poz veriyorlar karelerde görmedik, duymadık, bilmiyoruz diyerek.

Fotoğrafta: AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu (Esenyurt İmar zedelerin yaratıcısı),AKP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun (Beylikdüzü Kaçak ve İnşaat doğurtma uzmanı),AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş (İmara aykırı, Kaçak yapı ve binaların kurtarıcısı),AKP Beylikdüzü Belediye Başkan aday adayı Vehbi Orakçı (Eski belediye başkanı ağır cezalık mahkemesi devam ediyor),Beylikdüzü Kaymakamı Ahmet Mesut Demirkol (Beylikdüzünde İstiklal Marşı Krizinin unutulmayanı),AKP’li Beylikdüzü Belediye Başkan aday adayı Velittin Küçük (Yolsuzluk dosyaları ile ağır cezalık mahkemesi devam ediyor).

Büyükçekmece de Alkent kaçaklarını yıkmayan İstanbul B.Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ‘a 3 senedir yıkmadığı kaçak inşaatlar için suç duyurusu yapılmıştı.

Suç duyurunda şöyle dendi: Şüpheli, yıkım kararı verdiği Mahallenin girişleri imar yoluna yapılan kaçak beton kemerleri, bekçi kulübelerini yıkmayarak, devlet otoritesininin kaybolmasına, kanunlar ve Anayasa’yı ihlal edenlerin kamu düzenini bozmasına göz yummuştur.

Beylikdüzün de ise 11 Kat ilave kaçak yapılarak 30 kat çıkılan SKYPORT projesi haberlerin kamuoyuna yansımasına rağmen işlem yapılmamıştı.

SPONSOR oldu, 20 KAT Kaçak İnşaat Ruhsatını Kaptı!

Demir İnşaat Ramazan ayında yapılan şenlik ve eğlence türü etkinliklere ana sponsor oldu Belediyeden imarı kaptı, Demir İnşaat imar planlarında fonksiyonu Rekreasyon alanı olarak belirtilen 3579 metrekarelik alana yasal olarak kamunun faydalanacağı 178 metrekarelik yapı yapması gerekirken, “Akıllı Evler” projesi kapsamında satış ofisi, iş yeri, Showroom’dan oluşan 3334 metrekarelik inşaat yapı ruhsatı aldı. AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Uzun bu tür olaylarda gösterdiği soğukkanlılığı gösterdi aldırmadı. İmar yasasına aykırı uygulamaya geçirilen yapılaşmaya, Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun onayıyla ruhsat da verildi.

SKYPORT RESİDANCE KAÇAKLARI NASIL?
Düzenlenen Yapı Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgesi 26.06.2012 tarihli Bilirkişi Raporu doğrultusunda değerlendirildiğinde 12.07.2007 onay tarihli avan proje ile 23.11.2007, 23.06.2008 ve 11.08.2009 onay tarihli ruhsatların ekindeki mimari projelerde  16.kat tavan döşeme üstü kotu (su basman kotu +95.78m alındığı için) (95.78+76.10)=+171.88m olarak belirlenmiş. Oysaki +95.78 su basman kotunun 26.06.2012 tarihli raporda da belirtildiği gibi +136.40m olarak uygulandığında 16.kat tavan döşeme üst kotu +221.50m ulaştığından 16.kattan sonra 28.kata kadar yapılan katların fazladan yapıldığı,  aynı şekilde 22.12.2009 onay tarihli yapı ruhsat ile 05.07.2011 onay tarihli yapı kullanma izin belgesinin ekindeki mimari projelerde 19.kat tavan döşeme üstü kotu (su basman kotu +95.78m alındığı için) (95.78+76.10)=+171.88m olarak belirlenmiş. Oysaki +95.78 su basman kotunun 26.06.2012 tarihli raporda da belirtildiği gibi +136.40m olarak uygulandığında 16.kat tavan döşeme üst kotu +221.50m ulaştığından 19.kattan sonra 30.kata kadar yapılan tüm katların fazladan yapıldığı tespit edildi. Kanunlar Hiçe Sayıldı!
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME) ve KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Gülsan A.Ş.’nin 27.03.2007 tarihli dilekçesi ve ekindeki Avan Projedeki Ticaret Merkezine ait Hizmet Otoparkının Giriş-Çıkışının Ulaşım ve Trafik açısından İBB-Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından tetkiki yapılmış,21.06.2007 tarih, UTK2007/18-21 sayılı kararı ile söz konusu Ticaret Merkezine ait hizmet otoparkına yapılacak olan giriş-çıkış için Hürriyet Bulvarından ve kavşağa en uzak parsel kesiminden giriş-çıkışa izin verildiği, Ancak yerinde yapılan tespitte D100 Karayolu tarafından da giriş çıkış yapıldığı tespit edildi. İmara aykırı işlemler devam etti…

Fotoğrafta: Başbakanın Beylikdüzü Ziyaretinde Görülen Ak Partili Eski Belediye Başkanı Şanver Çolak, Ak Partili, Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf UZUN, Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ak Parti Beylikdüzü Eski İlçe Başkanı İbrahim Bülbüllü görülmekte.

Yapının bulunduğu 759 ada 1 parsel, D100 (eski adıyla E5) Devlet yoluna cephesinin bulunması, D100 Karayolunun Devlet Yolları statüsünde olması nedeniyle bu yol Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındadır.15.05.1997 tarih 22990 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” karayollarının her iki tarafında karayollarına bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı ve tesislerin yapılması, açılması, işletilmesi veya tadil edilmesinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak aranacak usul, esas ve şartları belirlemektedir. Yönetmeliğin Madde 1-(Değişik madde: 06/01/1998-23222 RG Yön./1.md.) a) bendi ile aynı yönetmeliğim Madde 41-(Değişik madde: 06/01/1998-23222 RG Yön./10. md.) maddeleri uyarınca en az 25 metre’ye kadar yapı yaklaşma mesafesi uygulanması gerekirken bu mesafenin 10 metre olarak uygulandığı tespit edildi.


Lüks siteler çöküyor?

‘Gürpınar Formasyonu’ projesinde ardı ardına skandallar yaşanmaya devam ediyor…

Yolsuzluk ve rüşvet
Eski Gürpınar Belediyesi’nin imara açmasıyla yıllar önce başlayan ve bölgedeki çok sayıda bürokratın da karıştığı ileri sürülen yolsuzluklara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın el koyması bekleniyor. Bölgede, satın aldıkları dairelere ‘kaymalar ve eğilmeler’ yüzünden yerleşemeyen, evlerini kiraya veremeyen, satamayan vatandaşlar şaşkın. 5 katlı 5 blokun bulunduğu bir ‘lüks’ sitedeki işçiler, “5 bloktan 3’ü eğilmiş, biz krikoyla kaldıracağız. Şu ilerdeki blok çöktü ve yeniden yapıldı. Ama kimsenin haberi olmadı. Yıkılan binada Büyükçekmece eski Kaymakamı (Yusuf Odabaş) oturuyordu.

Yapı tatil tutanağı
1188 Ada 52 Parselde bulunan A, B, C, D, E, G Bloklarda imara aykırı yapılaşma nedeniyle Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nca 28.03.2011’de Yapı Tatil Tutanağı düzenlendi. 21.04.2011 tarihinde ceza tebliği yapıldı. İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ’a; su, doğalgaz ve elektriğin kesilmesi için 13.05.2011’de yazı yazıldı. “Yasal süre sonunda konu encümene havale edilecek” denilerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bilirkişinin şok raporu
1187 Ada 1 parseldeki 200 dairelik Perlavista 1 Sitesi yönetimi ise binalardaki sorunlar üzerine 02.09.2009’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne başvurdu. Oda, Yüksek Mimar Aynur Özden, Yüksek Mimar ve Şehir Plancısı Mustafa Erken ile Yüksek Mimar Zafer Kutlu Bayhan’ı bilirkişi atadı ve bu bilirkişi komisyonu sitede inceleme yaptı. Pınartepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı No: 10 Beykent Büyükçekmece adresindeki sitedeki binalarla ilgili bilirkişi raporunda, böylesine riskli bir bölge için verilen kat izninin bile ihlal edildiği belirtilerek, özetle şu görüşlere yer verildi:
En sorunlu zeminde
Maksimum kat sınırlamasına rağmen meyilden kot kazanılarak 1–2 kat ilavesi yapılmış olmakla zayıf zemin aşırı yüklemededir. İnceleme yapılan yer, İstanbul’un heyelan açısından en sorunlu zemini Gürpınar Formasyonu içerisinde yer almaktadır. Bu gevşek, su içeriği yüksek zemin, topografya eğiminin yüksekliği ile her yerde heyelan ve akmalara yol açmaktadır. Bu birikime ait jeomekanik değerler zayıf zemin özelliği göstermektedir… Deprem sırasında zeminin davranması (tepkisi) depremin sebep olabileceği hasarın büyüklüğünü etkileyen en önemli özelliktir… Gürpınar Formasyonu, su muhtevası ile plastik davranışlar gösteren zeminler ve gevşek çakıl-kum ve kilden oluşan alüvyon alanları olası bir depremde hasarı büyütebilecek davranış gösterebilecek zeminlerdir.”200 dairelik site için olumsuz rapor 200 dairelik Perlavista 1 Sitesi için 15.09.2009’da hazırlanan bilirkişi raporunun bölge için ne kadar haklı tespitlerde bulunduğu 5 Ağustos 2010’da Pınartepe Mahallesi’nin alt kısmındaki bölgede ciddi sorunlar görülünce daha iyi anlaşıldı. Ciddi şekilde öne eğilen bir bina ‘yıkım ruhsatı’ alınmadan 1 gecede yakıldı ve yine ruhsat alınmadan yeniden inşa edildi. Raporunda özetle: “Adı geçen formasyonda, bina tasmanlarının (yer hareketlerine bağlı olarak bina oturmaları) ve deplasmanlarının bol olduğu göz önüne alındığında, inşaat üretim ve öncesindeki tasarım ve projelendirme aşamalarında gerek ve yeter düzeyde teknik önlemlere rastlanamamıştır. Yüzey sularının toplanması için drenaj sisteminin çok yetersiz olduğu ve uygulamada Gürpınar bölgesine özgü önlemlere yer verilmediği… Gürpınar Formasyonuna uygun üretim yapılmadan bu sorunların giderilemeyeceği, bilirkişi ortak görüşüdür.”

Zeminde iyileştirme yeterli olmaz

PROF. Dr. Ahmet Ercan’ın bölgenin jeolojik yapısı için açıkladığı bilimsel görüşleri, bilirkişi raporuna şöyle yansıdı: “Gürpınar beldesi çevresinde yaygın mostra veren Gürpınar Formasyonu (Güf) İstanbul megapol alanının en sorunlu zemin tipini oluşturur. Birimin Marmara Denizi kıyısı boyunca uzanan mostraları, genişliği yerel olarak 1 kilometrenin üzerinde bir bölge içinde, tümüyle dönel kayma türü (heyelan) aktif kütle hareketleriyle kaplıdır. Bu alanların yapılaşmaya kesinlikle açılmaması gerekir… Zeminde yapılacak iyileştirme işlemleri duyarlılığı sağlamada yeterli olmayacaktır. Bölge dışı mostralarda da killerin ve tüflerin bentonitik olmaları, su alınca şişmeleri, yüksek plastisiteli olmaları, yüksek yapıların farklı oturmalar ile değişen derecelerde hasara uğramaları kaçınılmaz. Gürpınar kooperatifler alanındaki yüksek binalarda önemli çatlak ve kırıklar mevcut. Depremde sıvılaşma göz önünde tutulması gereği çok önemli bir olgudur.”
Bu olay, arazi ve yapı yağmacılığı olayı… Boyutu milyarlarca doları buluyor. Prof. Ahmet Ercan’ın hazırladığı raporla Gürpınar’ın yüzde 66’sı afete maruz bölge. Bugünkü uygulamada ise afete maruz alanda konutlar yükseliyor…”

Esenyurt İmar yolsuzluğu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu bir grup CHP’li milletvekili, İstanbul’da son dönemlerde yapıldığını iddia ettikleri imar yolsuzluklarına ilişkin, eski içişleri bakanları ve İçişleri Bakanı Muammer Güler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve bu belediyedeki bazı çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tekin ve CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Melda Onur, Mevlüt Aslanoğlu ve Ayşe Danışoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, savcılığa İstanbul’da yapıldığını iddia ettikleri imar yolsuzluklarına ilişkin suç duyurusu dilekçelerini sundu.

Adliye girişindeki merpenlerinde basın açıklaması yapan Gürsel Tekin, ”İstanbul’da özellikle son dönemlerde organize imar yolsuzluklarıyla ilgili suç duyurusunda” bulunduklarını söyledi.
-”Başbakan’a yolsuzluk haritası gönderdim”- demişti.
Kaçak Rezidans İnşaatı Devam Ediyor!

Bina mühürlenmiş çalışmalar durdurulmuştu!

‘Eresin Life Center’ rezidanslarının inşaat ruhsatlarında hileli olduğu ve fazladan inşaat yapıldığı. Büyükçekmece’de Eresin Grubu’nun yaptırdığı 20 katlı ikiz rezidansların hem ruhsatı hileli çıktı hem de 31 bin 545 metrekare fazladan inşaat yapılmıştı.

Büyükçekmece Belediyesi Encümen kararı ile para cezası ve yıkım kararı almıştı. İnşaat devam ediyor….

Anahtar Kelimeler: Kadir TOPBAŞ Kör Oldu, Stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Kaçak Inşaat, Imar Vurgunu,