BEYLİKDÜZÜ’NE KAYAN HASTANE!

BEYLİKDÜZÜ'NE KAYAN HASTANE!

BEYLİKDÜZÜ’NE KAYAN HASTANE!

BEYLİKDÜZÜ’NE KAYAN HASTANE!

GÜRPINAR FORMASYONU “GÜF” ÜZERİNE 300 yataklı 40 bin metrekare arsa üzerine kurulacak Beylikdüzü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gürpınar Formasyonu Üzerine inşa ediliyor…

Beylikdüzü Eğitim ve Araştırma Hastanesi dünyada kayan bölgeye yapılan ilk “Hastane” projesi olarak ses getirecek!

“Pınartepe çökerse altında kim kalacak” denmişti!

Tabut evler Büyükçekmece yamacında jeoloji mühendislerinin ‘Gürpınar Formasyonu’ dedikleri bölgede Pınartepe Mahallesi adıyla kurulan yaklaşık 2 bin konutluk yerleşimde bazı binalar çöktü, yeniden yapıldı, eğildi krikolarla kaldırılıyor. Bölgede yıllardır süren ‘yolsuzluk ve rüşvet’ yumağının doğal sonucu olan bu rezalete Başbakan Erdoğan’ın el koyması bekleniyor denmişti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan El koyamadı!

Rant ve Çıkarın öncülük ettiği Büyükçekmece, Beylikdüzü Bölgesinin sınır alanında Belediyeler yarıştı. Hastane kavgası başladı derken, aynı yere CHP’li Büyükçekmece Belediyesi Hastane yapma yeri deseydi kayacaktı, CHP’li Belediye Başkanı Hasan Akgün arazi yerine karışmadı yer AKP’li Beylikdüzü Belediyesi tarafından hastane yeri olarak belirlendi. Akp’li Belediye başkanı Yusuf Uzun Hastane kazandırıyorum diye sevindi!

Fotoğraflarda paylaştığımız görsellerde de görüleceği üzere google haritalarında bile uydu kameralarına patlayan istinat duvarları kayan yollar görünmekte. Bölge kaymaya devam ediyor. Bazı binaların camları patlıyor bu alana yapılaşma sürüyor…

Eski Gürpınar Belediyesi’nin Gürpınar Belediye Başkanı Velittin Küçük ve encümen kararları ile imara açılan bölge yıllar önce başlayan ve bölgedeki çok sayıda bürokratın da adının karıştığı ileri sürülen yolsuzluklara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan suskun kalması şaibeleri hat safaya çıkarıyor. MHP’li Meral Akşener’in de TBMM’sine soru önergesi vereceğim ilgileneceğim demesine rağmen suskun kalması bu bölgede MUHALEFET’inde içinde bulunduğu rant sarmalının doğruluğunu gözler önüne seriyor.

Yapılan haberlere duyarlı olan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası dışında kimse cevap vermedi.Başbakan’ın adınınn geçtiği bir habere Başbakanlık yetkilileri ve Başbakan sessiz kaldı.İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı Kadir Topbaş görmedim, duymadım, bilmiyorumlara devam etti.

Hastane 1186/2 adaya yapılıyor ya komşu adacıklarda ne olmuş!

Yapı tatil tutanağı
1188 Ada 52 Parselde bulunan A, B, C, D, E, G Bloklarda imara aykırı yapılaşma nedeniyle Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nca 28.03.2011’de Yapı Tatil Tutanağı düzenlendi. 21.04.2011 tarihinde ceza tebliği yapıldı. İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ’a; su, doğalgaz ve

elektriğin kesilmesi için 13.05.2011’de yazı yazıldı. “Yasal süre sonunda konu encümene havale edilecek” denilerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu..

Bilirkişinin şok raporu

1187 Ada 1 parseldeki 200 dairelik Perlavista 1 Sitesi yönetimi ise binalardaki sorunlar üzerine 02.09.2009’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne başvurdu. Oda, Yüksek Mimar Aynur Özden, Yüksek Mimar ve Şehir Plancısı Mustafa Erken ile Yüksek Mimar Zafer Kutlu Bayhan’ı bilirkişi atadı ve bu bilirkişi komisyonu sitede inceleme yaptı. Pınartepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı No: 10 Beykent Büyükçekmece adresindeki sitedeki binalarla ilgili bilirkişi raporunda, böylesine riskli bir bölge için verilen kat izninin bile ihlal edildiği belirtilerek, özetle şu görüşlere yer verildi:

En sorunlu zeminde

Maksimum kat sınırlamasına rağmen meyilden kot kazanılarak 1–2 kat ilavesi yapılmış olmakla zayıf zemin aşırı yüklemededir. İnceleme yapılan yer, İstanbul’un heyelan açısından en sorunlu zemini Gürpınar Formasyonu içerisinde yer almaktadır. Bu gevşek, su içeriği yüksek zemin, topografya eğiminin yüksekliği ile her yerde heyelan ve akmalara yol açmaktadır. Bu birikime ait jeomekanik değerler zayıf zemin özelliği göstermektedir… Deprem sırasında zeminin davranması (tepkisi) depremin sebep olabileceği hasarın büyüklüğünü etkileyen en önemli özelliktir… Gürpınar Formasyonu, su muhtevası ile plastik davranışlar gösteren zeminler ve gevşek çakıl-kum ve kilden oluşan alüvyon alanları olası bir depremde hasarı büyütebilecek davranış gösterebilecek zeminlerdir.”

Beylikdüzü’nün Gerçek Hastane Yerine Ne Oldu!

“Sakat zemine Hastane, sağlam zemine RANTHANE”

Büyükşehir Konut Yapı Kooperatifi’nin DEVLET HASTANESİ yapılması şartıyla hibe ettiği arazi, şuan Festival Alanı olarak kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi gereken arazi; Vehbi Orakçı zamanında ‘Zemin, bina yapmaya müsait değil’ gerekçesiyle alınan rapor neticesinde Beylikdüzü Belediyesi’ne verildi.

Zemini, bina yapmaya müsait olmadığı iddia edilen arsanın bir yanına 2 minareli Fatih Sultan Mehmet Camii, diğer yanına Beycity isimli kocaman bir bina yapıldı?

Vehbi Orakçı döneminde; Devlet Hastanesi yapılması için hibe edilen araziye ‘Zemin uygun değil’ raporunu veren zihniyet.Yanıbaşındaki arsalara ‘Zemin bina yapmaya uygundur’ raporunu nasıl verdi?

Festival Alanı heyelan bölgesi ise hangi istikamete doğru kayıyor ‘da yanındaki Cami ve Beycity isimli binalar bundan zarar görmeyecek mi!

Beykent’te yapılması planlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis edilen arazinin zemininin bina yapılmasına müsait olmadığı ortadayken, bu durumda; Sakat zemine Hastane, sağlam zemine RANTHANE mi yapılacak!

Jeoloji Uzmanları ne diyor!

PROF. Dr. Ahmet Ercan’ın bölgenin jeolojik yapısı için açıkladığı bilimsel görüşleri, bilirkişi raporuna şöyle yansıdı: “Gürpınar beldesi çevresinde yaygın mostra veren Gürpınar Formasyonu (Güf) İstanbul megapol alanının en sorunlu zemin tipini oluşturur. Birimin Marmara Denizi kıyısı boyunca uzanan mostraları, genişliği yerel olarak 1 kilometrenin üzerinde bir bölge içinde, tümüyle dönel kayma türü (heyelan) aktif kütle hareketleriyle kaplıdır. Bu alanların yapılaşmaya kesinlikle açılmaması gerekir… Zeminde yapılacak iyileştirme işlemleri duyarlılığı sağlamada yeterli olmayacaktır. Bölge dışı mostralarda da killerin ve tüflerin bentonitik olmaları, su alınca şişmeleri, yüksek plastisiteli olmaları, yüksek yapıların farklı oturmalar ile değişen derecelerde hasara uğramaları kaçınılmaz. Gürpınar kooperatifler alanındaki yüksek binalarda önemli çatlak ve kırıklar mevcut. Depremde sıvılaşma göz önünde tutulması gereği çok önemli bir olgudur.”

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Şok Açıklama!

Basında; Lüks Binalar Çöküyor, Pınartepe çökerse altında kim kalacak, Tabut Kent, Manşetleri İle Bölgede yıllardır süren ‘yolsuzluk ve rüşvet’ yumağının doğal sonucu olan bu rezalete Başbakan Erdoğan’ın el koyması bekleniyor denmişti. Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul

Şubesi konu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

BÜYÜKÇEKMECE PINARTEPE DE “HEYELAN” CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR

Büyükçemecede meydana gelen heyalanla ilgili olarak İstanbul Şubemiz tarafından yapılan basın açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulların etkisiyle iç göçün tetiklediği hızlı nüfus artışı İstanbul‘u çok hızlı bir şekilde megapol bir kent haline dönüştürmüştür. Bu durum kent içindeki arsa ve arazi fiyatlarını astronomik boyutlara taşımış,  zaman ve süreç içerisinde kent içinde ve çevresinde  yer alan ve yerleşim alanı olarak kullanıma elverişli olmayan,  jeolojik özellikleri bakımından sorunlu alanları “rant dönüştürme” anlayışı çerçevesinde yasal olmayan yollarla imara açılmasına sebep olmuştur. Son günlerde basın yayın organlarında da yer alan ve Büyükçekmece‘nin güneybatısında ki Pınartepe mahallesi;  heyelan bölgesi ve yerleşime uygun olmayan alan
içinde yeralmasına rağmen “ranta kurban edilmiş”, imar izni verilerek yerleşime açılmıştır.

Bölgenin sorunlu jeolojik yapısı, topoğrafyası (arazi eğimi), hidrojeolojik koşulları ve zemin-yapı  etkileşimi dikkate alınmaksızın plansız bir şekilde çok katlı konut yapım süreçlerine açılması heyelanı tetikleyen ana etken olmuş, yapılaşma süreci devam ederken  meydana gelen kayma-oturma sorunları gün geçtikçe daha ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Bu alanda daha önce yapılan jeolojik araştırmalarda, topografik olarak düz alanların bitim sınırından sonra başlayan eğimli alanlar imara kapatılmıştır. Ancak ilk başlarda 2 kata kadar yapı yapma hakkı tanınan bölgede hiç bir jeolojik ve jeoteknik etüt çalışması yapılmadan, planlama mevzuatına da aykırı olarak, kat artışı (9-10 kat)  sağlanarak aşırı bir yük  bindirilmiştir.  Jeolojik özellikleri bakımından sorunlu olan  bu alanda; inşaat çalışmaları sonucu doğal yapının bozulması, aşırı yük artışı,  heyelanlı olan sahayı tetiklemiş ve bölgede yapılmış olan yapılarda önemli hasar ve deformasyonlara neden olmuştur.

Heyelanın önlenmesi için bölgede yapılan betonarme iksa kazıkları da; kayma dairesinin altına geçemediği yada yeterli derinlikte olmadığı için işe yaramamış, bölge kazıklarla birlikte hareket etmeye devam etmiş ve etmeye de devam etmektedir.

Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bölgede yaptığımız incelemelerde; meydana gelen heyelandan dolayı;  yapılarda kayma- oturmadan kaynaklı hasar ve deformasyonların artarak devam ettiği, bazı kişi ve kurumların vatandaşlarımızın çaresizliğinden faydalanarak oldukça yüksek maliyetli ancak ne işe yaracağı belli olmayan (binanın krikoyla kaldırılması gibi)  yöntemlerle kandırarak “sorunu çözeceklerini”  belirtmeleri ve bu konuda uygulama yapmaları, Belediyelerin ve Valiliğin bu konuda seyirci olması kabul edilemez.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak;

-Bölgede ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt yapılıp, heyelanın büyüklüğü ve etki alanı tespit edilmeden yurttaşlarımızın kaygılarını yeni bir rant alanı haline getiren ” kendinden menkul” çözüm önermelerine inanmamaları gerektiğine,

– Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliğinin bölgede ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt yaptırarak, heyelanın etki bölgesini belirlemeleri ve bölgenin hızlı bir şekilde yapılaşmaya kapatılması gerektiğine,

-Mühendislik bilim ve ahlakına aykırı olarak bölgeyi yapılaşmaya açanlar ile yapı ruhsat süreçlerinde bu durumu görmezden gelen tüm sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmasını ve sorumluların cezalandırılması gerektiğine, inanıyor ve tüm yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Yönetim Kurulu

iLGİLİ LİNKLER

Pınartepe çökerse altında kim kalacak

http://www.buyukhaber.com/gundem/pinartepe-cokerse-altinda-kim-kalacak-h7586.html

 

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Şok Açıklama!

http://www.buyukhaber.com/gundem/jeoloji-muhendisleri-odasindan-sok-aciklama-h7645.html

 

Vista’ları zemine göre yaptık, kaymaya karşı 12 milyon TL’lik kazık çaktık

http://www.buyukhaber.com/gundem/vistalari-zemine-gore-yaptik-kaymaya-karsi-12-milyon-tllik-kazik-caktik-h7674.html

 

Bu Rezalete Nasıl Göz Yumdular!

http://www.buyukhaber.com/gundem/bu-rezalete-nasil-goz-yumdular-h7681.html

 

Meral AKŞENER Büyükçekmece’lileri Dinledi!

http://www.buyukhaber.com/istanbul-3bolge/buyukcekmece/meral-aksener-buyukcekmecelileri-dinledi-h12180.html

 

Kadir TOPBAŞ Kör Oldu!

http://www.buyukhaber.com/gundem/kadir-topbas-kor-oldu-h14437.html